КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН:

П'ЯТЬ КРАЇН, ОДНА ЕКОСИСТЕМА

Карпатський Єврорегіон є міжрегіональною асоціацією, угоду про створення якої було підписано міністрами закордонних справ України, Угорщини, Польщі та Словаччини 14 лютого 1993 року в м. Дебрецен (Угорщина). Згодом до діяльності Карпатського Єврорегіону долучилася також Румунія. Керівним органом Карпатського Єврорегіону є Рада, до складу якої входять представники 5 національних делегацій (по 10 осіб від країни) 19 адміністративних регіонів Карпатського Єврорегіону. На даний час керівництво Радою Карпатського Єврорегіону здійснює польська національна сторона.

У Карпатському Єврорегіоні проживає 16 мільйонів осіб, переважна більшість з них — це мешканці малих містечок і сіл. Це периферійні громади, інфраструктура яких розвинена слабо, вкрай ізольовані від центрів економічного і культурного розвитку. Цю ізоляцію підсилює кордон з Європейським Союзом, який фактично розділяє Карпатський Єврорегіон на дві частини. Саме тому в регіоні утворилася велика кількість соціально вразливих груп і не зважаючи на те, що природний приріст населення є одним з найвищих в Європі, кількість населення на території Карпатського Єврорегіону постійно скорочується, головним чином за рахунок еміграції (в тому числі нелегальної) та міграцій до міст.

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ РЕГІОНИ НАСЕЛЕННЯ, ОСІБ ПЛОЩА, КМ2
Україна Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області 6 429 900 59 000
Польща Підкарпатське воєводство 2 370 654 18 683
Румунія округи Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава, Ботошань, Зілаг, Харгіта 2 274 016 27 104
Словаччина Кошіцький та Прешівський краї 1 111 177 10 459
Угорщина області Боршод-Абауй-Земплен; Гайду-Бігар; Гевеш; Яс-Надькун-Солнок; Саболч-Сатмар-Берег; а також міста
з обласним статусом: Мішкольц; Дебрецен; Егер; Ніредьгаза
2 609 114 28 639

За 20 років існування Міжрегіональна Асоціація «Карпатський Єврорегіон» не зламала організаційних та правових бар’єрів і не стала юридичною особою відповідно до міжнародного права. Натомість як окремі юридичні особи діють національні представництва в кожній з держав, котрі — з різним ступенем успішності та ефективності — працюють для досягнення мети Карпатського Єврорегіону, а саме сприяння транскордонному співробітництву між прикордонними регіонами — членами Асоціації. Функції Національного представництва Карпатського Єврорегіону в Україні з 2008 року виконує Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна».

Територіальна співпраця країн у межах Карпатського Єврорегіону на сьогодні, як правило, реалізується у двосторонньому форматі на рівні «точкових проектів», а також у рамках окремих цільових програм у транскордонній, екологічній, гуманітарній, культурній сферах. Саме тому потенціал єдиного Карпатського простору як підґрунтя формування системної політики регіонального розвитку залишається не задіяним сповна.

Map-1
pie-charts-3