КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН:

П'ЯТЬ КРАЇН, ОДНА ЕКОСИСТЕМА

Карпатський Єврорегіон є міжрегіональною асоціацією, угоду про створення якої було підписано міністрами закордонних справ України, Угорщини, Польщі та Словаччини 14 лютого 1993 року в м. Дебрецен (Угорщина). Згодом до діяльності Карпатського Єврорегіону долучилася також Румунія. Керівним органом Карпатського Єврорегіону є Рада, до складу якої входять представники 5 національних делегацій (по 10 осіб від країни) 19 адміністративних регіонів Карпатського Єврорегіону. На даний час керівництво Радою Карпатського Єврорегіону здійснює польська національна сторона.

У Карпатському Єврорегіоні проживає 16 мільйонів осіб, переважна більшість з них — це мешканці малих містечок і сіл. Це периферійні громади, інфраструктура яких розвинена слабо, вкрай ізольовані від центрів економічного і культурного розвитку. Цю ізоляцію підсилює кордон з Європейським Союзом, який фактично розділяє Карпатський Єврорегіон на дві частини. Саме тому в регіоні утворилася велика кількість соціально вразливих груп і не зважаючи на те, що природний приріст населення є одним з найвищих в Європі, кількість населення на території Карпатського Єврорегіону постійно скорочується, головним чином за рахунок еміграції (в тому числі нелегальної) та міграцій до міст.

КРАЇНИ-ЧЛЕНИРЕГІОНИНАСЕЛЕННЯ, ОСІБПЛОЩА, КМ2
УкраїнаЗакарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області6 429 90059 000
ПольщаПідкарпатське воєводство2 370 65418 683
Румуніяокруги Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава, Ботошань, Зілаг, Харгіта2 274 01627 104
СловаччинаКошіцький та Прешівський краї1 111 17710 459
Угорщинаобласті Боршод-Абауй-Земплен; Гайду-Бігар; Гевеш; Яс-Надькун-Солнок; Саболч-Сатмар-Берег; а також міста
з обласним статусом: Мішкольц; Дебрецен; Егер; Ніредьгаза
2 609 11428 639

За 20 років існування Міжрегіональна Асоціація «Карпатський Єврорегіон» не зламала організаційних та правових бар’єрів і не стала юридичною особою відповідно до міжнародного права. Натомість як окремі юридичні особи діють національні представництва в кожній з держав, котрі — з різним ступенем успішності та ефективності — працюють для досягнення мети Карпатського Єврорегіону, а саме сприяння транскордонному співробітництву між прикордонними регіонами — членами Асоціації. Функції Національного представництва Карпатського Єврорегіону в Україні з 2008 року виконує Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна».

Територіальна співпраця країн у межах Карпатського Єврорегіону на сьогодні, як правило, реалізується у двосторонньому форматі на рівні «точкових проектів», а також у рамках окремих цільових програм у транскордонній, екологічній, гуманітарній, культурній сферах. Саме тому потенціал єдиного Карпатського простору як підґрунтя формування системної політики регіонального розвитку залишається не задіяним сповна.